Skip to main content
Over de bestuursovereenkomst die het college van B&W heeft afgesloten met het COA over de ROL in Nieuwerkerk, is veel te doen. In deze overeenkomst duikt het woord ‘primair’ op, als het gaat om het aantal personen dat zal worden opgevangen in de ROL. Primair 300 personen… hoe éen woord een groot verschil kan maken. Primair versus maximaal!

In de door het college ondertekende versie van de bestuursovereenkomst met het COA- datum 23 november 2023 -definitieve versie staat onder artikel 3 te lezen: “In de ROL worden – primair – maximaal 300 statushouders en evident kansrijke asielzoekers opgevangen.” Menig raadslid was zich niet bewust van deze wijziging in de overeenkomst; de raad had een eerdere versie toegestuurd gekregen waarin het woord primair niet was opgenomen. Het college bleek geen tekst en uitleg te kunnen geven over deze formulering, die het COA de mogelijkheid biedt om vanuit deze overeenkomst het maximum aantal te kunnen overschrijden. Wethouder Schuurman haastte zich te zeggen dat deze wijziging het initiatief van het COA was, maar dat er snel contact zou worden opgenomen met het COA om het woord primair alsnog uit deze overeenkomst te halen. Op de vraag wat hij zou doen als het COA daarin niet mee instemt, antwoordde de wethouder: “Dan hebben we een andere situatie.” 

Wij, als platform Asielopvangzuidplas, zijn verbaasd dat het college zo laks omgaat met deze overeenkomst met het COA, die zo ingrijpend is voor onze gemeente. Hoe kan het dat een dergelijke formulering blijkbaar aan de aandacht is ontsnapt? Of, en dat is eigenlijk nog zorgwekkender, als het college zich bewust was van deze formulering, hoe kan het college hiermee instemmen? We zijn benieuwd naar een update vanuit het college hoe het overleg met het COA over deze formulering is verlopen.

Bekijk hier: Bestuursovereenkomst opvanglocatie COA_

Leave a Reply

Close Menu
bewonersplatform asielopvang zuidplas  info@asielopvangzuidplas.nl