Skip to main content
Blogpost redactie asielopvangzuidplas.nl

Waar gemeenten zwart-op-wit van het COA eisen dat ze azc’s eigenhandig kunnen sluiten bij langdurige overlast, ziet de gemeente Zuidplas geen aanleiding om zulke afspraken met het COA te maken, zo blijkt uit de bestuursovereenkomst die het college van B&W met het COA heeft gesloten.

In het AD van 30 januari is te lezen dat er gemeenten zijn die uitdrukkelijk voorwaarden opnemen in recent opgestelde overeenkomsten met het COA waarin is vastgelegd dat het gemeentebestuur kan eisen dat het toekomstige azc in de gemeente tijdelijk of definitief dichtgaat als er langdurige overlast is van asielzoekers.

Zo’n gemeente met duidelijke en op eigen initiatief geïnitieerde afspraken met het COA is de gemeente Moerdijk. In het AD staat te lezen dat de burgemeester van Moerdijk vertelt dat de gemeente er voor heeft gekozen om afwijkend van de standaard overeenkomst, expliciet de bepaling op te nemen, dat bij ‘ernstige ongeregeldheden, indien maatregelen onvoldoende effect hebben, de gemeente eenzijdig de bestuursovereenkomst kan beëindigen’. En daarmee kan de gemeente het azc dus tijdelijk of definitief sluiten. “Onze inwoners willen dat de gemeente kan ingrijpen als er iets aan de hand is. We zien in andere gemeenten dat het heel lastig kan zijn een azc gesloten te krijgen. Dus we wilden heel duidelijk in de overeenkomst met het COA hebben staan, dat we op die knop kunnen drukken. Het COA heeft hard plekken nodig, dus dat ging akkoord.” Aldus de burgemeester van Moerdijk.

Waarom heeft het college van gemeente Zuidplas er niet voor gezorgd dat een dergelijke clausule in de bestuursovereenkomst met het COA is opgenomen? In deze bestuursovereenkomst staat bij artikel 4 ‘Duur van de overeenkomst’ alleen te lezen dat het COA (niet de gemeente) het recht heeft tussentijds de bijeenkomst op te zeggen. En dat bij ernstige ongeregeldheden, de burgemeester zich het recht voorbehoud om gebruik te maken van artikel 172 lid 2 van de gemeentewet. Ofwel; de burgemeester mag komen opdraven om de orde te komen handhaven – de gemeente Zuidplas heeft geen voet om op te staan als ze de ROL willen sluiten op basis van ernstige ongeregeldheden.

Onbegrijpelijk dat wethouder Schuurman zich met hand en tand verzet tegen het aanpassen van deze bestuursovereenkomst, en de zorgen van bewoners over veiligheid naast zich neerlegt. Het college van Zuidplas lijkt op geen enkele wijze voeling te hebben met de praktijk van wat er op de gemeente af gaat komen op het gebied van veiligheid. Zo bleek ook uit de woorden van burgemeester Weber tijdens de raadsvergadering van 24 januari, waarin hij de sussende woorden sprak die ook op de website van de gemeente te lezen staan. “We hebben navraag gedaan bij andere gemeenten met een ROL. Ook bij deze gemeenten is er geen toename van incidenten. Incidenten komen voor, maar niet anders dan in onze dagelijkse maatschappij.” Misschien een idee dat onze burgemeester ook eens om de tafel gaat met de burgemeester van Moerdijk, om te horen waarom hij deze bepaling in de overeenkomst met het COA heeft opgenomen?

Zie voor het AD artikel: https://www.ad.nl/binnenland/gemeenten-eisen-zwart-op-wit-dat-ze-azc-s-eigenhandig-kunnen-sluiten-bij-langdurige-overlast~aefc0edc/

Leave a Reply

Close Menu
bewonersplatform asielopvang zuidplas  info@asielopvangzuidplas.nl