Skip to main content

Woensdagavond 3 april is er weer raadsvergadering over de ROL. We zijn heel benieuwd naar hoe de discussie zal verlopen: is het woord primair uit de bestuursovereenkomst geschrapt?

En zo niet, wat vinden de raadsleden daarvan en welke conclusies worden hier aan verbonden? Kijkend naar de antwoorden op de schriftelijke vragen is het woord primair nog niet geschrapt – wat is dan nu “de nieuwe situatie”, zoals wethouder Schuurman dit verwoordde toen hem in de vorige raadsvergadering werd gevraagd wat er zou gebeuren als het COA het woord niet zou willen schrappen? Gaan de raadsleden hier genoegen mee nemen? Uit de stukken komt het pijnlijke beeld naar voren dat het ‘een foutje’ is geweest dat het woord primair in de bestuursovereenkomst is geslopen – het college kwam er pas achter toen de stukken online voor omwonenden en raadsleden waren in te zien, en zij hier het college op hebben geduid. Hoe bestaat het, dat er zo achteloos om wordt gegaan met contracten die zo’n grote impact hebben voor inwoners van Zuidplas?

En wat gaat er gezegd worden over de mogelijkheden voor kleinschaligere opvang, waar we ons vanuit het platform voor in zetten? Natuurlijk zijn we er als platform AsielopvangZuidplas bij. Jij ook? De vergadering start om 19:30 uur 3 april, gemeentehuis in Nieuwerkerk.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur een mail aan info@asielopvangzuidplas.nl, zodat je automatisch de nieuwsbrief ontvangt.

Leave a Reply

Close Menu
bewonersplatform asielopvang zuidplas  info@asielopvangzuidplas.nl