Skip to main content
Dossier ROL Zuidplas

Bewoners platform asielopvang Zuidplas

kies voor de menselijke maat!

1540

handtekeningen petitie

300

asielzoekers op 1 plek in een weiland

6

politieke partijen die kritisch zijn over de deal met het COA

Dit is een platform voor bewoners van gemeente Zuidplas die pleiten voor de menselijke maat bij asielopvang. Inwoners maken zich grote zorgen over de plannen van de gemeente voor een grootschalige opvang van 300 statushouders en asielzoekers in de vorm van een asielzoekerscentrum in Nieuwerkerk, aangeduid als de ROL ‘regionale opvang locatie’.

 

Wat doet het platform Asielopvang Zuidplas?

Het platform heeft de volgende initiatieven ondernomen:

  • starten van petitie ‘Nieuwerkerk zeg Nee, tegen een groot AZC’ . De petitie is op woensdag 24 januari door het platform overhandigd aan burgemeester Weber. Inmiddels telt de petitie al 1.430 handtekeningen keer ondertekend. Heeft u de petitie nog niet ondertekend? Dit kan alsnog: naar de petitie 
  • organiseren protestmars op 24 januari, voorafgaand aan de raadsvergadering over de ROL. Niets voor Nieuwerkerkers, om op deze manier van zich te laten horen, maar velen sloten zich aan bij de mars richting het Raadhuisplein.
  • gebruik maken van het spreekrecht. Op de raadsvergadering op 24 januari hebben de insprekers op heldere manier verwoord aan de raadsleden en de vele aanwezigen op de publieke tribune, hoe ze het gebrek aan participatie ervaren, en dat er grote weerstand is tegen deze vorm van asielopvang van 300 mensen in een weiland in Nieuwerkerk.persinterviews. Het platform heeft met diverse kranten gesproken. Zie ook In de pers.
  • redactie en nieuwsbrief. Binnenkort verschijnt onze eerste nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief automatisch ontvangen?  Stuur dan een mail naar info@asielopvangzuidplas.nl onder vermelding van uw naam om u aan te melden.
  • lancering platformasielopvangzuidplas.nl Het platform is een plek waar mensen elkaar kunnen vinden die zich willen inzetten voor behoud van het dorpse en groene karakter van Zuidplas en mee willen denken over kleinschalige asielopvang.

 

Blogs

In de pers

In Hart van Holland, 5 maart 2024:

 

Lees meer: naar artikel > 

In Hart van Holland, 26 januari 2024:

 

Lees meer: naar artikel > 

 

In Hart van Holland, 26 januari 2024:

Lees meer: naar artikel > 

 

 

Close Menu
bewonersplatform asielopvang zuidplas  info@asielopvangzuidplas.nl